„Vaikystės sodas“

Pagalbos
vaikui centras

„Vaikystės sodas“
Kontaktai
„Vaikystės sodas“

Visi įrašai

Žaislų saugumas ir vartotojo teisės.
2009 09 25

2447535942_a94a9509df

Noriu padėkoti Vilmai, kuri parengė ir atsiuntė informaciją apie žaislų saugumą. Manau, kad čia – daug kam naudinga informacija!

Informacija apie žaislų saugumą ir vartotojo teises

Žaislai, naudojami ne pagal paskirtį ar duodami per mažiems vaikams, gali sukelti nelaimes ar sveikatos problemas.

Paskutiniuose 4 (rugpjūčio mėnesio) Rapex (Europos Sąjungos skubaus keitimosi informacija apie vartotojų sveikatai ir saugai pavojingus gaminius sistema) pranešimuose buvo paskelbta apie 59 galimai nesaugius žaislus, vaikų drabužius ar kitas vaikams skirtas prekes, tai yra, beveik pusė visų užfiksuotų nesaugių gaminių sudaro vaikų naudojami daiktai.

Ką reikia žinoti apie žaislų saugumą?

 • Europos Sąjungoje (ES) už žaislų saugumą yra atsakingas gamintojas. Kartu su platintoju jis atsako už tai, kad prekybai būtų pateikti tik saugūs žaislai;
 • Jei žaislai yra netinkami vaikams iki trejų metų, tai turi būti aiškiai pažymėta ant pakuotės;
 • Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos užduotis – tikrinti, ar žaislai, esantys parduotuvėse, atitinka saugumo taisykles, ir imtis veiksmų, jei žaislas nesaugus.

Ką reiškia CE ženklas ant žaislų?

CE ženklu turi būti pažymėti visi žaislai. CE ženklas reiškia, jog gamintojas ar platintojas garantuoja, kad žaislas atitinka ES sveikatos ir saugumo reikalavimus. Tačiau šis ženklas neužtikrina aukštesnės kokybės ar saugumo – tai ne saugumo garantija. Todėl visada būkite atsargūs, net jei žaislas pažymėtas CE ženklu.

Etiketėse ant žaislų turi būti pateikta:

 • įspėjimai ir atsargumo priemonės, kurių reikia laikytis žaidžiant;
 • gamintojo pavadinimas ir adresas.

Informacija turi būti pateikiama lietuvių kalba, lengvai įskaitoma ir nenusitrinanti.

Būkite atsargūs!

 • Prieš pirkdami žaislą, įsitikinkite, kad vaikas yra tinkamo amžiaus su juo žaisti;
 • Būkite ypač atsargūs su žaislais, skirtais vaikams iki 3 metų;
 • Prieš duodami vaikui žaislą patikrinkite, ar jis neturi smulkių, lengvai nusiimančių ar lūžtančių detalių, kurias vaikas galėtų praryti, ar nėra aštrių briaunų, smaigalių, atplaišų, galinčių padaryti žalos;
 • Laikykitės instrukcijų ir įspėjimų, nurodytų ant žaislų;
 • Būkite ypač atsargūs pirkdami žaislus iš gatvės prekeivių ar turguje.

Ką daryti, jei abejojate dėl žaislo saugumo?

 • Jei nusipirkote ar pastebėjote žaislą, kurio saugumas kelia abejonių, patartina informuoti Valstybinę ne maisto produktų inspekciją, kuri nustatys, ar žaislas iš tikrųjų yra nesaugus;
 • Išsaugokite visas etiketes ir kvitus, kad atsitikus nelaimei žinotumėte, kas yra žaislo gamintojas ar importuotojas, ir kam galite pateikti skundą;
 • Jeigu nukentėjote dėl nesaugaus žaislo ar dėl to, kad negavote reikalingų naudojimo instrukcijų, pardavėjas ar gamintojas privalo atlyginti žalą.

Kai randami nesaugūs žaislai…

Jei Europos Sąjungos rinkoje yra randama nesaugių žaislų, labai greitai imamasi apsaugos priemonių.

 • Pardavėjas privalo pašalinti nesaugius žaislus iš parduotuvių ir surinkti juos iš vartotojų;
 • Jei prekė, kurią įsigijote, išimama iš prekybos, pardavėjas apie tai privalo Jus informuoti tinkamu būdu, t.y. pateikdamas informaciją parduotuvėje ar per žiniasklaidos priemones. Jis taip pat turi pateikti informaciją, kaip grąžinti žaislą gamintojui ar platintojui;
 • Įsitikinkite, ar nesate įsigiję išimto iš prekybos nesaugaus žaislo – patikrinkite modelį, serijos numerį, pagaminimo metus.

Kur kreiptis, jei vartotojo teisės buvo pažeistos?

Valstybinę ne maisto produktų inspekciją, nemokamas telefonas 8 800 55551,

Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, telefonas (8-5) 262 67 60,

Lietuvos vartotojų institutas, tel. (8-5) 231 07 11,

Nacionalinė Lietuvos vartotojų federacija, tel. (8-5) 261 59 79,

Daugiau informacijos apie vartotojo teises

Informacija apie nesaugias mokyklines prekes

Nuotrauka: amy b „Vintage baby toys”