„Vaikystės sodas“

Pagalbos
vaikui centras

„Vaikystės sodas“
Kontaktai
Privatumo politika

I. SKYRIUS PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 • UAB Vaikystės sodas, Sodelio kodas 302602019, registracijos adresas Lukšinės g. 29, LT-11332 Vilnius, kontaktai: el. p. info@vaikystes-sodas.lt, tel. nr. +370 (699) 87949. Toliau privatumo politikos taisyklėse „Sodelis“.
 • www.vaikystes-sodas.lt – elektroninė svetainė, esanti adresu www.vaikystes-sodas.lt.
 • Socialinės paskyros – tai www.vaikystes-sodas.lt paskyros Facebook, Twitter ar kt.

socialiniuose tinkluose, kuriuose suteikiama informacija apie Įstaigą ir joje teikiamas neformalaus ugdymo ir formalųjį ugdymą papildančias ugdymo paslaugas pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas ir saviraiškos poreikių tenkinimopaslaugas.

 • Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje.
 • Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
 • Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis www.vaikystes-sodas.lt.
 • IP adresas – kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas ir pagal kurį galima identifikuoti asmenį.
 • Slapukai – duomenų analizavimo valdymo įrankiai.

II. SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

 • www.vaikystes-sodas.lt Privatumo politikoje numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Vartotojui naudojantis www.vaikystes-sodas.lt internetine svetaine. 
 • Taisyklės paruoštos atsižvelgiant į tai, jog www.vaikystes-sodas.lt elektroninėje svetainėje nėra vykdoma elektroninė parduotuvė, be to, nėra galimybės sukurti paskyrą.
 • www.vaikystes-sodas.lt galima pateikti užklausą, užpildant nustatytos formos kontaktų anketą ir publikuojamos Duomenų subjektų nuotraukos (gavus išankstinį Duomenų subjektų sutikimą) bei skleidžiama informacija apie Sodelio  veiklą, susijusią su teikiamomis neformalaus ugdymo ir formalųjį ugdymą papildančiomis ugdymo paslaugomis pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas ir saviraiškos poreikių tenkinimopaslaugas. www.vaikystes-sodas.lt elektroninėje svetainėje taip pat yra naudojami slapukai.
 • Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti www.vaikystes-sodas.lt Vartotojų Asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo.
 • Privatumo politikos taisyklių tikslas – reglamentuoti asmens duomenų tvarkymą Sodelio interniatiniame puslapyje www.vaikystes-sodas.lt, užtikrinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo nuostatas, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų susijusių teisės aktų laikymąsi ir įgyvendinimą.
 • Sodelio internetiniame puslapyje www.vaikystes-sodas.lt gali būti pateikiamos nuorodos į ir iš Sodelio partnerių, reklamos tiekėjų, susijusių asmenų tinklapių. Prašome atkreipti dėmesį, kad kitų asmenų tinklalapiai, į kuriuos Vartotojai patenka, rinkdamiesi nuorodos interniatiniame puslapyje www.vaikystes-sodas.lt, turi savo privatumo politikas ir Sodelis neprisiima jokios atsakomybės dėl šių privatumo politikų. Rekomenduojama Vartotojams susipažinti su šių kitų tinklalapių privatumo politikomis prieš pateikiant jose bet kokius savo Asmeninius duomenis.

III. SKYRIUS ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKA

 • Sodelio gaunami duomenys Duomenų subjektui pateikiant elektroniniu paštu info@vaikystes-sodas.lt bei standartizuota kontaktų forma:
Duomenų subjekto pateikiamų duomenų, naudojantis    elektronine     svetaine www.vaikystes-sodas.lt ir www.pagalbosvaikuicentras.lt duomenų aprašymasVardas, elektroninio pašto adresas, elektroninio pranešimo tema, elektroninio pranešimo turinys (tekstas).

 • Aukščiau pateikti duomenys yra saugomi ne ilgiau kaip 12 mėn. Nuo paskutinio vartotojo aktyvavimo paskyroje momento arba nuo duomenų pateikimo elektronininės užklausos forma.
 • Sodelis, įsipareigoja neatskleisti Vartotojo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:
  • Jeigu yra Vartotojo sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;
  • Sodelio partnerius, teikiančius paslaugas, susijusias su Vartotojo užsakytomis Paslaugomis tinkamu įvykdymu;
  • Sodelis taip pat gali perduoti Vartotojo Asmens duomenis tretiesiems asmenims, kurie Sodelio vardu veikia kaip Duomenų tvarkytojai. Asmens duomenys gali būti teikiami tik tiems Duomenų tvarkytojams, su kuriais Sodelis yra pasirašiusi atitinkamas sutartis ar bendradarbiavimo sutartyse yra nuostatos aptariančios asmens duomenų perdavimą/teikimą ir Duomenų tvarkytojas užtikrina adekvačią perduodamų asmens duomenų apsaugą;
  • Visais kitais atvejais, Vartotojo Asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka. Duomenų subjekto asmens duomenis Sodelis gali perduoti vyriausybinėms ar teisėsaugos institucijoms, joms pareikalavus.
 • Nepaisant to, kad Sodelis imasi visų protingų pastangų tam, kad apsaugotų Asmenų duomenis, Sodelis negali garantuoti saugaus duomenų perdavimo elektroninei svetainei. Bet kokios duomenų perdavimo procedūros yra atliekamos išimtinai Vartotojo rizika. Nuo duomenų gavimo momento, Sodelis taiko itin griežtas Vartotojo Asmens duomenų apsaugos tvarkas bei technines ir organizacines priemones tam, kad būtų užtikrinta apsauga nuo nepatvirtintos prieigos prie Asmenų duomenų.
 • Sodelis naudoja Vartotojo Asmenų duomenis, tam, kad:
  • Užtikrintų, jog internetinės svetainės www.vaikystes-sodas.lt turinys yra pateikiamas efektyviausiu ir tinkamiausiu Vartotojams būdu;
  • Suteiktų Vartotojams informaciją, Paslaugas, kurių Vartotojai pageidauja arba, kurie galėtų sudominti Vartotojus tuo atveju, jeigu Vartotojai yra davę sutikimus būti informuoti šiuo tikslu.
 • Sodelio internetiniame puslapyje gali būti renkama tam tikra informacija apie Vartotojo apsilankymą, pavyzdžiui:
 • Interneto protokolo (IP), kurį naudodamas Vartotojas pasiekia internetą, adresas;
 • Vartotojo apsilankymo Sodelio internetiniame puslapyje data ir laikas;
 • Kiti internetiniai puslapiai, kuriuos Vartotojas aplanko būdamas Sodelio internetiniame puslapyje;
 • Naudojama naršyklė;
 • Informacija apie Vartotojo kompiuterio operacinę sistemą;
 • Mobiliųjų programėlių versijos;
 • Kalbos nustatymai.

Jei Vartotojas naudoja mobilųjį įrenginį, taip pat gali būti renkami duomenys, leidžiantys nustatyti mobiliojo įrenginio tipą, įrenginio nustatymus, taip pat geografines (ilgumos ir platumos) koordinates. Ši informacija naudojama Sodelio internetiniam puslapiui pagerinti, tendencijoms analizuoti, produktų ir paslaugų tobulinimui ir Sodelio internetiniam puslapiui administruoti. Vartotojas šiuos duomenis savanoriškai pateikia naudodamasis Sodelio teikiamomis Paslaugomis, tapęs registruotu Sodelio internetinio puslapio vartotoju ar lankydamasis Sodelio internetiniame puslapyje.

IV. SKYRIUS SLAPUKAI IR JŲ NAUDOJIMO TVARKA

 • Sodelis internetinėje svetainėje www.vaikystes-sodas.lt naudoja slapukus – duomenų analizavimo valdymo įrankius (angl. cookies) tam, kad būtų galima atskirti asmenis nuo kitų elektroninės svetainės. Tokiu būdu Sodelis gali užtikrinti visavertes paslaugas, malonesnę patirtį asmenims, naršantiems elektroninėje svetainėje bei tobulinti pačią elektroninę svetainę.
 • www.vaikystes-sodas.lt naudojami šie lentelėje apibrėžti Slapukai:
SlapukasSlapuko tipasGaliojimo laikasNaudojimo paskirtisAr slapukas būtinas?
Laravel_sessionHTTP29 dienosAtnaujinti informaciją.Taip
Test_cookieHTTP1 dienaPatikrinti, ar naršyklė veikia su slapukais (cookies)Taip
XSRF-TOKENHTTP29 dienosUžtikrinti lankytojo saugumą.Taip
_gaHTTP2 metaiStatistikaNe
_gatHTTP1 dienaStatistikaNe
_gidHTTP1 dienaStatistikaNe
_fbpHTTP3 mėn.StatistikaNe
_gcl_auHTTP3 mėn.StatistikaNe
Ads/ga-audiencesPixelSesijos metuStatistikaNe
frHTTP3 mėn.StatistikaNe
IDEHTTP1 metaiStatistikaNe
Pagead/1p-user-listPixelSesijos metuStatistikaNe
trPixelSesijos metuStatistikaNe

 • Dalis informacijos surenkama automatiškai tuo metu, kai Duomenų subjektas apsilanko Sodelio internetiniame puslapyje, kadangi Duomenų subjekto interneto protokolo adresą turi atpažinti Sodelio serveris. 
 • Yra skirtingų tipų slapukai ir skirtingi jų panaudojimo būdai. Slapukus galima suskirstyti į kategorijas pagal jų paskirtį, ilgaamžiškumą ir jų vietą internetiniame puslapyje. Slapukų pagalba duomenų tvarkymas nesuteikia galimybės tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti vartotojo tapatybės.
 • Duomenų subjektui įjungus Sodelio elektroninę svetainę automatiniu būdu aktyvuojasi pranešimas, informuojantis apie Slapukų naudojimą. Duomenų subjektas gali sutikti su

Slapukų naudojimu ir tęsti naršymą elektroninėje svetainėje. Jeigu Duomenų subjektas nesutinka su Slapukų naudojimu, turi teisę deaktyvuoti Sodelio internetinę svetainę (išjungti) ir duomenys kaupiami nebus. Tuo atveju, jei Duomenų subjektas nepažymi savo sutikimo ir tęsia naršymą pasyviais veiksmais (be sutikimo), elektroninė svetainė kaupia Duomenų subjekto duomenis ir traktuoja, kad duomenų subjektas sutinka su Slapukų naudojimu konkliudentiniais veiksmais (LR CK 6. 173 str.).

 • Sodelio internetiniame puslapyje naudojami – Komerciniai slapukai – šiuos slapukus Sodelis naudoja talpindama Sodelio reklamas kituose internetiniuose puslapiuose. Vadinamosios „nukreipiamosios reklamos“ rodomos remiantis informacija apie lankytojo ieškotas kelionės kryptis.
 • Slapukai saugomi ne ilgiau kaip 12 (dvylika) mėn. nuo paskutinio Duomenų subjekto apsilankymo.
 • Šių valdymo įrankių tikslas yra užtikrinti tinklapio naršymo kokybę, padėti Sodelisi sužinoti Sodelio internetinio puslapio ir atskirų jo dalių lankomumą, suprasti Sodelio internetinio puslapio vartotojų srautus, tobulinti Sodelio internetinį puslapį, internetu teikiamas paslaugas ir geriau patenkinti lankytojų poreikius.
 • Jokie asmeniniai kliento duomenys nėra kaupiami Slapukų pagalba.
 • Būtinų Slapukų įrašymo metu jokiems tretiesiems asmenims informacija nėra teikiama, išskyrus Sodelio partnerius, kurie aptarnauja informacinių technologijų ūkį, kurį naudoja Sodelis savo veikloje.

V. SKYRIUS DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

 • Vartotojas turi šias pagrindines teises www.vaikystes-sodas.lt svetainėje:
  • Žinoti apie savo asmeninių duomenų tvarkymą;
  • Susipažinti su savo asmeniniais duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
  • Reikalauti ištaisyti ar sunaikinti Vartotojo asmeninius duomenis, kuriais disponuoja Sodelis;
  • Nesutikti, kad būtų tvarkomi Vartotojo asmens duomenys. 
  • Taip pat turi teisę pateikti skundą dėl netinkamo ar neteisėto Asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai – buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, www.ada.lt.
 • Vartotojas, pateikęs prašymą raštu (kartu pridėdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą), turi teisę susipažinti su www.vaikystes-sodas.lt svetainėje tvarkomais Vartotojo asmens duomenimis bei gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Vartotojo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kam teikiami. Sodelis, gavusi Vartotojo prašymą ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Vartotojo prašymo gavimo dienos pateikia prašomus duomenis arba nurodo atsisakymo tenkinti tokį prašymą priežastis tokia pat forma, kokia kreipėsi Vartotojas arba Vartotojas sutiko gauti informaciją apie duomenis kitu Sodelio pasiūlytu būdu.
 • Vartotojas prašymą dėl susipažinimo, koregavimo ar panaikinimo su jo atžvilgiu Sodelio surinktais Asmens duomenimis gali pateikti el. paštu info@vaikystes-sodas.lt arba registruotu paštu Sodelio veiklos adresu adresas Lukšinės g. 29, LT-11332 Vilnius.

VI. SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 • Su Privatumo politika galima susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu www.vaikystes-sodas.lt Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus Vartotojai visuomet bus informuoti naująją Privatumo Politikos redakciją paskelbiant www.vaikystes-sodas.lt.
 • Sodelis neatsako už ryšio sutrikimus, dėl kurių Sodelio internetinio puslapio Vartotojai ir kiti asmenys negali pasiekti internetinio puslapio ar naudotis paslaugomis.
 • Sodelis neturi galimybės visiškai garantuoti, kad Sodelio internetinio puslapio funkcionavimas bus nepertraukiamas ir be jokių sutrikimų bei klaidų. Vartotojas yra informuojamas, kad bet kokia medžiaga, kurią Vartotojas skaito, atsisiunčia ar kitaip gauna naudodamasis Sodelio internetiniu puslapiu,  yra išimtinai gaunamas Vartotojo nuožiūra bei rizika, ir tik Vartotojas atsako už žalą, padarytą Vartotojui bei Vartotojo kompiuterinei sistemai. 
 • Vartotojų klausimai, komentarai bei pageidavimai, susiję su Privatumo politika, pateikiami elektroninio pašto adresu info@vaikystes-sodas.lt.