„Vaikystės sodas“

Pagalbos
vaikui centras

„Vaikystės sodas“
Kontaktai
„Vaikystės sodas“

Visi įrašai

Vartotojų informavimo kampanija „Žinok savo teises ir laimėk“: Patvirtintas naujas kūdikių vaikštynių standartas.
2009 12 10

Dovanos5

Kai laukėme Augusto, perskaitėme, kad vaikštynės – dažna kūdikių traumų priežastis. Taigi nusprendėme savo vaikų į jas „nekišti”. Ir – įsivaizduojate – užauginome visus keturis be vaikštynių. Suprantu, kad vaikštynės duoda šiek tiek laiko mamai/tėtei atlikti tai, ko kitu atveju jie negalėtų, bet mes apsisprendėme ieškoti kitų būdų.

Ir štai vakar gavau Vilmos Baronaitės laiškutį su straipsniu apie naują kūdikių vaikštynių standartą.  (Jei pamenate, p.Vilmos straipsnį apie žaislų saugumą ir vartotoje teises jau skelbiau tinklaraštyje). Iš tiesų tai – naudinga informacija. Gero skaitymo ir ačiū p.Vilmai už dalinimąsi informacija!

Europos Komisija oficialiai patvirtino kūdikių vaikštynių Europos saugos standartą, kuris padės apsaugoti mažylius nuo nelaimingų atsitikimų. Iš pastarųjų 20 metų Europos Sąjungos ir JAV greitosios medicinos pagalbos duomenų matyti, kad kasmet gydoma tūkstančiai kūdikių, susižalojusių vaikštynėmis.

„Kiekvienam tėvui ar mamai vaiko saugumas ir sveikata yra patys svarbiausi dalykai. Naujuoju saugos standartu siekiama apsaugoti jauniausius ir pažeidžiamiausius Europos Sąjungos (ES) piliečius. Nuo šiol visi kūdikių vaikštynių gamintojai ar importuotojai ir jų saugą tikrinančios rinkos priežiūros institucijos vadovausis aiškiu, bendru ir lengvai prieinamu standartu“, – teigia Viktorija Ostrauskienė, Europos vartotojų centro Lietuvoje direktorė.

Traumų tikimybė didelė
Australijoje atlikti moksliniai tyrimai parodė, kad bent vienas iš trijų vaikštynėmis judančių vaikų susižaloja. Naudojantis kūdikių vaikštynėmis nelaimės dažniausiai ištinka, kai vaikas nukrenta nuo laiptų arba apvirsta, ypač bandydamas peržengti nelygų paviršių, kaip antai durų slenkstis ar kilimo kraštas. Susižalojama labai sunkiai, nes daugeliu atvejų vaikai susižeidžia galvą.

Portugalijos duomenimis, 850 vaikų, kurių amžius 7–15 mėnesių, prireikia greitosios pagalbos dėl traumų, susijusių su kūdikių vaikštynėmis . Pusė vaikų susižeidė nukritę nuo laiptų, o iš jų daugiau kaip 60% – susižalojo galvą. Be to, Jungtinės Karalystės vaikų nelaimingų atsitikimų prevencijos tarnybos mokslinių tyrimų rezultatai parodė, kad gerokai daugiau vaikų susižaloja, naudodamiesi kūdikių vaikštynėmis, nei kitais vaikų priežiūros gaminiais.
„Atsižvelgdamos į didėjantį dėl šio įtaiso patiriamų traumų skaičių, pačios valstybės narės paprašė nustatyti ES lygmens saugos standartą“, – sako V. Ostrauskienė.

Nauji reikalavimai
ES standartu nustatomas reikalavimas atlikti stabilumo bandymus gaminant kūdikių vaikštynes ir jas projektuoti taip, kad pavojus apvirsti ir susižaloti būtų kuo mažesnis. Į naująjį standartą įtraukti tokie kūdikių vaikštynių gamybai taikomi reikalavimai, kaip sunkesnis pavojingų daiktų pasiekimas vaikams ar mažesnė kritimo tikimybė nelygaus paviršiaus vietose, pvz., nuo laiptų.

Kūdikių vaikštynės nėra įtaisas skirtas mokyti vaikščioti, todėl pernelyg ilgai jį naudojant, gali būti pakenkta natūraliam vaiko vaikščiojimo įgūdžių vystymuisi. Dėl šios priežasties standarte taip pat reikalaujama, kad kartu su kūdikių vaikštynėmis būtų pateikti nurodymai, atkreipiantys suaugusiųjų dėmesį į tai, kad gaminys neskirtas vaikams, viršijantiems atitinkamą svorį, ir tiems, kurie dar nemoka sėdėti patys.

„Įspėjimai ir nurodymai tėvams yra ypač svarbūs, nes tik žinant juos, galima užtikrinti, kad kūdikių vaikštynės bus tinkamai ir saugiai naudojamos“, – teigia V. Ostrauskienė.

Standarto taikymas garantuoja saugumą
Naująjį standartą jau taiko ES valstybių narių rinkos priežiūros institucijos, tikrinančios, ar rinkoje nėra nesaugių vaikų priežiūros gaminių. Tokie ES standartai neprivalomi, tačiau gaminys, pagamintas vadovaujantis ES Oficialiajame leidinyje paskelbtu standartu, yra laikomas saugiu.

„Jei gamintojas vis dėlto nesilaiko šio standarto ar nusprendžia nukrypti nuo jo, jis privalo užtikrinti, kad gaminys atitinka bent jau tą patį saugos lygį ir reikalavimus, kaip nurodyta standarte. Tačiau norint tai įrodyti, reikia atlikti svarbias papildomas konkrečias sertifikavimo procedūras, kurių, taikant ES etalonu paskelbtą standartą, galima išvengti“, – sako V. Ostrauskienė.

Vartotojų informavimo kampanija „Žinok savo teises ir laimėk“ primena vartotojo teises, perkant vaikų prekes:
• Europos Sąjungoje už prekių saugumą yra atsakingas gamintojas. Kartu su platintoju jis atsako už tai, kad prekybai būtų pateikiami tik saugūs žaislai, vaikų priežiūros gaminiai.
• Etiketėse ant vaikams skirtų prekių turi būti pateikti įspėjimai ir atsargumo priemonės bei gamintojo pavadinimas ir adresas. Informacija turi būti pateikiama lietuvių kalba, lengvai įskaitoma ir nenusitrinanti.
• Jei žaislai ar kitos vaikų prekės yra netinkamos vaikams iki trejų metų, tai turi būti aiškiai pažymėta ant pakuotės.
• Prieš duodami vaikui žaislą ar naudodami kokį vaikų priežiūros gaminį, patikrinkite, ar jis neturi smulkių, lengvai nusiimančių ar lūžtančių detalių, kurias vaikas galėtų praryti, ar nėra aštrių briaunų, smaigalių, atplaišų, galinčių padaryti žalos.
• Jei nusipirkote ar pastebėjote žaislą ar kitą vaikams skirtą prekę, kurios saugumas Jums kelia abejonių, informuokite Valstybinę ne maisto produktų inspekciją, kuri nustatys, ar daiktas iš tikrųjų yra nesaugus.
• Išsaugokite visas etiketes ir kvitus, kad atsitikus nelaimei žinotumėte, kas yra prekės gamintojas ar importuotojas, ir kam galite pateikti skundą.
• Jei prekė, kurią įsigijote, išimama iš prekybos, pardavėjas apie tai turi informuoti Jus tinkamu būdu, t.y. pateikdamas informaciją parduotuvėje ar per žiniasklaidos priemones. Jis taip pat pateikia informaciją kaip grąžinti prekę gamintojui ar platintojui.
• Įsitikinkite, ar nesate įsigiję išimtos iš prekybos nesaugios prekės – patikrinkite modelį, serijos numerį, pagaminimo metus.
• Jeigu Jūsų vaikas nukentėjo dėl nesaugaus žaislo, kitos vaikų priežiūros priemonės, ar dėl to, kad negavote reikalingų naudojimo instrukcijų, pardavėjas ar gamintojas privalo atlyginti žalą.

Apie informacinę kampaniją „Žinok savo teises ir laimėk“
Vartotojų informavimo kampanija „Žinok savo teises ir laimėk“ yra inicijuota Europos Sąjungos (ES). Panašios kampanijos įgyvendinamos naujosiose ES valstybėse narėse nuo 2005 m. Šiais metais analogiški projektai vykdomi ir visose trijose Baltijos šalyse: Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Kampanijos tikslas yra informuoti Lietuvos vartotojus apie jų teises savo šalyje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse. Esminės Lietuvos kampanijos temos yra vartotojų teisės perkant internetu, imant vartojimo kreditą ar įsigyjant organizuotą turistinę kelionę.
Daugiau apie vartotojų teises galima rasti kampanijos svetainėje
http://www.ecc.lt/zinokteises/?LT=vartotojo-teises

Daugiau informacijos apie prekių saugumą Europos Sąjungoje:
http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm

Daugiau informacijos teirautis: Vilma Baronaitė, IC BALTIC, tel. (5) 278 84 91, mob. 868293777, e. paštas: vilma@icbaltic.lt