„Vaikystės sodas“

Pagalbos
vaikui centras

„Vaikystės sodas“
Kontaktai
„Vaikystės sodas“

Visi įrašai

Vaikų iš nepasiturinčių šeimų kalbos raida atsilieka vidutiniškai metais.
2010 02 24
Taigi, mielieji, naujausių tyrimų duomenimis, nelygybė prasideda daug anksčiau, nei vaikai praveria mokyklos duris. Nustatyta, kad vaikai iš neturtingų šeimų atsilieka beveik metais, jeigu juos lygintumėme su vaikais iš viduriniosios klasės atstovų šeimų. Sutton Trust atliko tyrimą, ir paaiškėjo, kad esmė – tėvystė. Jeigu neturtingi tėvai daugiau vaikams skaitytų, o jų vaikai eitų miegoti laiku (ir, žinoma, ne tik tai), skirtumas ženkliai sumažėtų. Išvada – neturtingųjų rajonuose pasiūlyti tėvystės kursus, kuriuose būtų paaiškinama, ką tėvai iš neturtingiausių šeimų turi daryti, kad jų vaikai neatsiliktų nuo bendraamžių.
Pavyzdžiui, ištyrus 12 500 penkiamečių žodyną, paaiškėjo, kad vaikai savo kalbos raida atsilieka beveik metais nuo bendraamžių. Kokie dar faktoriai daro įtaką? Paaiškėjo, kad pusė neturtingiausių vaikų mamos buvo jaunesnės, nei 25 metų (nežinau, kaip jums, bet man tai sukėlė juoką, nes ir Augustas, ir Vilhelmas gimė, kai man dar nebuvo 25 😀 ) , maždaug du trečdaliai vaikų negyvena su savo biologiniais tėvais (kaip suprantu, ne abiem…).
Pavyzdžiui, vien tokia, atrodo, smulkmena, kaip skaitymas vaikams ir reguliarus dienos ritmas (laiku ėjimas miegoti ir pan.) 3-5 metų vaikams „prideda” 2.5 raidos mėnesių! Tų trimečių, kuriems tėvai reguliariai skaitė, kalbos raida buvo maždaug 2mėn spartesnė. 5mečiai, kurių tėvai juos nuolat vesdavosi į biblioteką, buvo maždaug 2.5mėn spartesni savo raida už vaikus, kurių tėvai nesiveda į bibliotekas.
Tyrimo išvadose teigiama, kad išsamesnės žinios apie tėvystę (ir, žinoma, jų taikymas) sumažins atskirtį tarp neturtingų ir vidutines pajamas turinčių šeimų vaikų maždaug 9 mėnesiais.
Gera naujiena, ar ne? Tačiau, tačiau…Mažiau, nei pusei trimečių vaikų iš žemesniojo socio-ekonominio sluoksnio yra reguliariai skaitoma, kai tuo tarpu yra skaitoma net 78proc labiau pasiturinčio sluoksnio vaikams.
Taigi…ar yra galimybė padėti šiems vaikams? Jau seniai įrodyta, kad efektyvus ikimokyklinis ugdymas tą prarają mažina. Tačiau vien ikimokyklinio ugdymo neužtenka, reikia, kad į procesą įsitrauktų ir tėvai.
O žinote, kas svarbiausia darželyje? Ogi tai, ką aš kartoju ir kartoju: PROFESIONALŪS PEDAGOGAI!!! Nesvarbu, ar darželis privatus, ar valstybinis: jei jame dirba profesionalus pedagogas, tai net ir su minimaliomis priemonėmis ir gan skurdžioje aplinkoje jis gali sukurti…stebuklą!
Nuotrauka: aturnerdesigns Toddler crochet beanie hat