„Vaikystės sodas“

Pagalbos
vaikui centras

„Vaikystės sodas“
Kontaktai
„Vaikystės sodas“

Visi įrašai

Švietimo naujienų apžvalga. 2015 gruodis.
2015 12 13

„Vaikystės Sode” ir Karalienės Mortos mokykloje kiekvieną savaitę apžvelgiame tai, kokios yra švietimo naujienos pasaulyje ir Lietuvoje. Žinoma, visko apžvelgti neįmanoma, tačiau sekame naujienas ir norime būti ne „kažkur” paraštėse, o dalyvauti ir diskutuoti apie tai, kas vyksta čia ir dabar.

Į šias apžvalgas įdedama nemažai darbo, nes informacija yra ne tik surenkama, bet ir tai, kas būna parašyta anglų kalba, išverčiama į lietuvių kalbą tiems, kurie dar nekalba šia kalba taip, kaip norėtų:)

Tad štai pagalvojome, kad šiuo atliktu darbu dalinsimės su kitais, kuriems įdomus švietimas ir jo naujienos. Kodėl? Vardan tos Lietuvos!

Jeigu turite daugiau naujienų ir manote, kad jomis taip pat turi būti pasidalinta, pildykite komentaruose. Tikimės ir tikime, kad taip daugės žmonių, kurie diskutuos ir analizuos pasaulio švietimo aktualijas.

2015.12.11

LIETUVOJE: Vilniuje baigtas statyti Jungtinis gyvybės mokslų centras

Vilniuje, Saulėtekio rajone, baigtos Jungtinio gyvybės mokslų centro statybos. Šis gyvybės mokslų tyrimų ir studijų centras sustiprins biochemijos, biotechnologijos, molekulinės biologijos, genetikos, neurobiologijos, molekulinės medicinos ir kitų susijusių krypčių mokslinius tyrimus, studijas ir technologinę plėtrą, penktadienį pranešė Vilniaus universitetas (VU).

 

Lietuvoje kuriama dešimt STEAM – gamtos ir technologijos mokslų – centrų moksleiviams

Siekiant didinti mokinių susidomėjimą mokslu, Lietuvoje kuriama dešimt STEAM – gamtos, technologijų, inžinerijos, matematikos ir kūrybiškumo ugdymo – centrų. Švietimo ir mokslo viceministrės Svetlanos Kauzonienės vadovaujama darbo grupė susipažino su savivaldybių siūlymais dėl regioninių STEAM centrų steigimo.

 

Technologijų įtaka vaikams – nuo savireguliacijos iki realybės jausmo praradimo

Nuvaryti vaiką nuo kompiuterio, atimti iš jo planšetę – nelengvas uždavinys šių dienų tėvams. Tačiau numoti ranka ir leisti prie ekranų tūnoti dienų dienas – negalima, nes tai gali prišaukti rimtų padarinių – nuo savireguliacijos iki realybės jausmo praradimo. Kaip sudominti vaiką kuo nors kitu? Vilniaus universiteto profesorė Roma Jusienė siūlo pradėti nuo savęs – padėti į šoną technologijas ir užsiimti su vaiku visų pirma turėtų patys tėvai.

 

THE GUARDIAN: Preschool education boosts children’s academic success, research finds

3000 (3-18 m.) vaikų tyrimas rodo, kad statistiškai reikšmingai daugiau vaikų, kurie lankė darželius, toliau eina mokytis į universitetus, nei darželių nelankiusieji. Oksfordo universiteto atliktas tyrimas  rodo, kad darželius lankę vaikai beveik du kartus dažniau renkasi AS lygio mokslus. Vaikai, kurie buvo mokomi namuose ir užsiėmė tokiomis veiklomis kaip dainavimas, eilėraščių mokymasis, skaitymas, raidžių mokymasis, bibliotekos lankymas, taip pat dažniau pasiekia geresnių rezultatų A lygio moksluose. Tyrimo rezultatai rodo, kad vaiko ugdymas iki penkerių metų (namuose ar darželyje) yra susijęs su jų akademiniais pasiekimais tolimesniame gyvenime. Deja, ne visi vaikai sulaukia tokio paties palaikymo iš tėvų, todėl darželio lankymas yra nepaprastai svarbu. Pastebima, kad darželio lankymas „atsiperka” ypač tiems vaikams, kurie yra kilę iš skurdesnių, sunkiai funkcionuojančių šeimų. Net yra siūlomas, kad tėvai nebegautų paramos, jei atsisako į darželį leisti savo 2-3 metų vaiką.

 

BBC: Illegal unregistered schools face prosecution

Ofsted ruošia specialistus, kurie ieškotų neregistruotų ir Anglijoje nelegaliai veikiančių mokyklų. Vyriausiasis mokyklų inspektorius Seras Michael Wilshaw teigia, kad tai yra rimta ir auganti grėsmę vaikų saugumui. Pastarosiomis savaitėmis buvo nustatytos trys neregistruotos mokyklos, veikiančios Birminghame. Šios mokyklos neatitiko reikalavimų, kad būtų oficialiai įregistruotos. Vienoje iš šių mokyklų sąlygos buvo neatitinkančios higienos normų, darbuotojai nebuvo specialiai atrinkti, kad būtų tinkami darbui su vaikais. Taip pat rasta knygų, kurios yra netinkamos darbui su vaikais. Kitoje mokykloje buvo rasti nešvarūs čiužiniai vaikams ir nepakankamai vandens čiaupų. Šiose mokyklose buvo mokomi 94 vaikai. Valdžia teigia, kad imsis griežtų veiksmų prieš neregistruotas mokyklas. Yra tikėtina, kad kai kurie vaikai mokosi tokiose mokyklose, kai oficialiai yra įregistruoti kaip mokomi namuose. Pabrėžiama, kad yra nusikaltimas steigti oficialiai neregistruotas mokyklas. Dažnai šios mokyklos yra kuriamos religinių grupių, todėl teigiama, kad bus atkreipiamas dėmesys į visas religines bendruomenes.

 

NY TIMES: President Obama Signs Into Law a Rewrite of No Child Left Behind

Prezidentas Obama ketvirtadienį pasirašė pataisytą „No Child Left Behind” aktą, kuriuo valdžia grąžinama valstijoms ir vietiniams rajonams spręsti, kaip pagerinti prastai veikiančias mokyklas.

Naujoji versija pervadinta į „Every Student Succeeds Act”.  B. Obama teigė, kad šiuo aktu patvirtinamas esminis Amerikos idealas, kas kiekvienas vaikas, nepaisant jo rasės, pajamų, kilmės, pašto kodo, kur jis gyvena, nusipelno galimybės keisti tai, kuo jie bus užaugę. Šis aktas panaikins reikalavimus, kad visi vaikai puikiai gebėtų skaityti ir skaičiuoti iki konkrečiai nustatytos datos. Mokytojų atstovai tikisi, kad šie atnaujinimai atneš teigiamus pokyčius į valstybinį švietimo sektorių, pašalindamas paskutiniųjų 20 metų sunkumus. Federalinė valdžia nebegalės reikalauti testų mokytojo įvertinimui, ir tai pavers valstybinį ugdymą bendra visų atsakomybe.

 

ED WEEK: Positive Mindset May Prime Students’ Brains for Math

Teigiamas požiūris į matematiką gali padėti ne tik mokiniams labiau pasitikėti savo matematiniais įgūdžiais bei turėti daugiau noro vėl bandyti net, kai jie suklysta, tačiau tai gali padėti pasiruošti smegenims geriau mąstyti. Stanfordo Universiteto tyrimų metu nustatyta, kad daug efektyvesnis matematinis mąstymas buvo tų mokinių, kurie turėjo teigiamą požiūrį į matematiką.

2015.12.03

 

Lietuvoje: Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas pritarė privalomo priešmokyklinio ugdymo įvedimui

Komiteto pirmininkas Raimundas Paliukas atkreipė dėmesį, kad šiuo metu daugiau negu 98 procentai atitinkamo amžiaus vaikų yra ugdomi pagal priešmokyklinio ugdymo programas. Taigi, visuomenė jau parodė, kad supranta tokio ankstyvojo ugdymo svarbą. Kadangi priešmokyklinis ugdymas faktiškai jau dabar yra tapęs visuotiniu, įstatymo įgyvendinimas nebereikalaus didžiulių papildomų lėšų. Jam įgyvendinti nuo 2016 metų rugsėjo 1 dienos Švietimo ir mokslo ministerija yra numačiusi 600 tūkst. eurų. Komitetas bendru sutarimu nutarė siūlyti Seimui pritarti šiam projektui.

 

Mokslo premijomis apdovanoti penki užsienio lietuviai

Gruodžio 3 d. švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė už tarptautinio lygio mokslo pasiekimus ir bendradarbiavimą su Lietuva įteikė mokslo premijas penkiems užsienio lietuviams. Jas gavo Vokietijoje gyvenantis istorikas Vincas Bartusevičius, psichologas Linas A. Bieliauskas iš JAV bei trys fizikai – Ispanijoje dirbantis Kęstutis Staliūnas, Darius Čeburnis iš Airijos ir JAV gyvenantis Remigijus Gaška.

 

NY TIMES: House Restores Local Education Control in Revising No Child Left Behind

Baltieji Rūmai trečiadienį patvirtino “No Child Left Behind” įstatymo po peržiūrėjimo pateiktus siūlymus ir taip užbaigė erą, kada federalinė valdžia agresyviai kontroliavo valstybinių mokyklų rezultatus ir kontrolę grąžino valstijoms ir apskritims. Dabar pačios valstijos ir mokyklų apskritys galės spręsti, kokie bus jų tikslai, kaip bus vertinamos mokyklos ir ką daryti su tais, kurie tų tikslų neįgyvendins. Oficialiai “No Child Left Behind” baigė galioti 2007 m. Kai beveik kiekviena šalies mokykla galėjo būti priskiriama nepasiekiančioms tikslų, tuomet Kongresas nusprendė peržiūrėti šį įstatymą, tačiau nuolatiniai nesutarimai tarp Demokratų ir Respublikonų šį procesą labai ištęsė.

 

THE GUARDIAN: Practice makes perfect: why mock exams are great for students’ brains

Apklausa rodo, kad 75% mokinių save laiko darbų atidėliotojais (procrastinators), 50% jų teigia tai darantys reguliariai ir tai jau gali būti įvardinama problema. Iki mokyklos egzaminų likus pusei metų, daugeliui paauglių tai vis dar atrodo kaip daugybė laiko ir didžioji dalis jų intensyviais ruoštis egzaminans pradeda tik po Velykų. Todėl bandomieji egzaminai mokslo metų viduryje yra puiki proga sutelkti mokinių dėmesį ir pastangas į pasiruošimą egzaminams anksčiau. Nors mokinių bandomieji egzaminai nėra labai mėgiami, tačiau tai puiki proga išmėginti, kokios mokymosi strategijos jiems geriausiai tinka. Skiriamos kelios strategijos, kurios įvardinamos kaip efektyviausios: mokytis tam tikrais laiko tarpais, kad būtų pakankamai laiko užmiršti ir vėl iš naujo išmokt; kažkam kitam aiškinti tai, ką pats nori išmokti – tai priverčia tave apie šią medžiagą galvoti struktūruotai ir aiškiai; kartas nuo karto keisti mokymosi temas tarpusavyje– tai padeda pildyti jau turimas žinias naujomis, ne visa informacija būna nauja. Savo žinių testavimas padeda pagilinti žinias bei pagerina gebėjimą atsiminti informaciją. Atliktame tyrime apie bandomuosius egzaminus, tyrėjai nustatė, kad mokiniai, kurie laikė bandomąjį egzaminą, baigiamuosius egzaminus išlaikė geriau nei nelaikiusieji. Bandomasis egzaminas yra puiki proga pasitikrinti, kurioje srityje dar trūksta žinių bei gebėjimų. Kai kuriems mokiniams dėl egzaminų patiriamas spaudimas gali sutrukdyti sėkmingai pasirodyti ir sukelti netikėtas reakcijas. Bandomojo egzamino metu mokiniai gali pasitikrinti, kaip jų organizamas į tai reaguoja ir gal kažką reikėtų keisti, išmokti, kaip su tuo susidoroti, nes iki baigiamųjų egzaminų dar yra likę nemažai laiko. Bandomieji egzaminai parodo, kaip efektyviausiai mokiniai turėtų praleisti iki baigiamųjų egzaminų likusį laiką, kad gerai juos išlaikytų.

 

ED WEEK: Digital Rights Group Alleges Google Invades Student Privacy

Google yra kaltinama, kad pažeidė mokinių privatumą, kaupdama duomenis, ko dažniausiai mokiniai internete ieško, taip pat kokius video įrašus žiūri internete. Google padovanojo kai kurioms mokykloms Chromebook nešiojamuosius kompiuterius, kuriuose yra įdiegta Chrome operacinė sistema. Jie tapo populiariais kompiuteriais mokyklose, nes yra nebrangūs ir Google gali juos prižiūrėti, prisijungę internet. Tačiau pastebėta, kad jų operacinė sistema leidžia Google kaupti privačią mokinių informaciją. Elektronines teises ginanti grupė “The Electronic Frontier Foundation” teigia, kad Google analizuoja visus duomenis nuo ikimokyklinukų iki 12 klasės mokinių, kad galėtų patobulinti savo teikiamas paslaugas. Ši grupė siekia, kad visa Google surinkta informacija, kuri nėra tiesiogiai susijusi su švietimu, būtų sunaikinta ir toliau nebebūtų renkama. Google pagyrė šią grupę, kad rūpinasi mokinių privatumu, tačiau teigė tikintys, kad laikosi įstatymų.