„Vaikystės sodas“

Pagalbos
vaikui centras

„Vaikystės sodas“
Kontaktai
„Vaikystės sodas“

Visi įrašai

„Olweus” patyčių prevencijos programa: gali būti, kad „suveiks” ir Lietuvoje!
2010 03 28
„Olweus” patyčių prevencijos programa yra sukurta Norvegijoje. Jos autorius – profesorius Dan Olweus, daugiau kaip 30 metų nagrinėjantis patyčių ir smurto problemas. Programa sėkmingai taikoma ne tik Norvegijoje, bet ir kitose šalyse – JAV (36 valstijose), Švedijoje, Islandijoje. Smurto tyrimų ir prevencijos centras JAV, Kolorado valstijoje, paskelbė ją viena iš 12 efektyviausių smurto prevencijos programų pasaulyje.
Jos įgyvendinimo rezultatai rodo, kad žymiai (30-70%) sumažėjo patyčių mokykloje tarp bendraamžių, pagerėjo  ne tik  mokinių tarpusavio  santykiai,  bet ir santykiai tarp mokinių ir mokytojų. Šioje programoje dalyvavę mokytojai ir mokiniai įgijo didesnės socialinės kompetencijos, reikšmingai sumažėjo asocialių poelgių (vandalizmo, muštynių, vagysčių, pamokų praleidinėjimo).
Dvidešimt devyniose Lietuvos mokyklose, kuriose įgyvendinama prevencinė „Olweus“ programa, naudojant specialų klausimyną buvo apklausta beveik 15 tūkstančių mokinių. Tyrimo rezultatai rodo, kad per pirmuosius prevencinės programos „Olweus“ įgyvendinimo metus šiai dienai patyčių šiose mokyklose sumažėjo vidutiniškai 15 procentų. Ypač svarbu tai, kad maždaug 20-čia procentų sumažėjo ilgalaikių (trunkančių metus ir ilgiau) patyčių, kurių psichologinės pasekmės tiek patiriančiam patyčias, tiek besityčiojančiajam yra itin rimtos.
2008 m. tyrimo Lietuvoje duomenimis, patyčias 2-3 kartus per mėnesį ir dažniau patyrė 29 procentai 3-10 klasių mokinių. Pakartotinis tyrimas, atliktas pernai, parodė, kad „Olweus“ programą įgyvendinančiose mokyklose patyčių vidutiniškai sumažėjo iki 24,2 procento, o atskirose mokyklose – dar labiau.
Iš tyrimo rezultatų matyti, kad programoje dalyvaujančių mokyklų vaikai dažniau pasisako suaugusiems apie patiriamas patyčias, taip pat, kad suaugusieji mokyklose akyliau pastebi, kas vyksta, dažniau aktyviai bando stabdyti patyčias. Keičiasi ir pačių mokinių nuostatos: mažiau mokinių sako, jog prisidėtų prie patyčių, jei jos būtų nukreiptos į vaiką, kurio jie nemėgsta; daugiau vaikų teigia, kad padėtų tam, iš kurio tyčiojamasi. „Olweus“ patyčių prevencijos programa įgyvendinama daugiau nei 90-yje Lietuvos mokyklų. Mokyklose dirba 64 programos instruktoriai, kurie konsultuoja ir moko mokyklos personalą atpažinti bei stabdyti patyčias.
Pasibaigus „Olweus“ programos įgyvendinimo mokykloje laikotarpiui, mokykloms siūloma tęsti pradėtus darbus. Kai kurios mokyklos, kurioms pavyks sėkmingai tęsti programą laikantis „Olweus“ standarto, įgis teisę vadintis licencijuotomis Olweus mokyklomis.
„Olweus” prograna – tam tikras iššūkis mokykloje dirbantiems suaugusiems: jie turėtų tapti tinkamo elgesio modeliais ir būti autoritetais, užuot buvę autoritariškais. Šiurkštumo, prievartos, smurto, pagal „Olweus“ modelį, mokykloje neturėtų būti.
Lietuvoje „Olweus” programą vykdo Švietimo ir mokslo ministerija, koordinuoja Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras.
Man tik gaila, kad kol kas dalyvauja tik 29 mokyklos. Kai pagalvoji – lašas jūroje. Kai vėl pagalvoji – „geriau, nei nieko” arba „lašas po lašo ir akmenį pratašo”. Bet vis vien norėtųsi, kad dalyvautų daugiau ir informacija būtų viešesnė… Bet kuriuo atveju – džiugi naujiena ir norisi palinkėti tik sėkmės!!!