„Vaikystės sodas“

Pagalbos
vaikui centras

„Vaikystės sodas“
Kontaktai
„Vaikystės sodas“

Visi įrašai

KNYGA. Drawing the Line.
2009 03 11

51cycqo2wl_sl500_aa240_1

Su Jūrate sutarėme, kad aprašysime perskaitomas knygas apie vaikų auklėjimą ir visas jose randamas „gudrybes”. Šioji – pirmoji Jūratės knyga, atsidursianti blogo knygų lentynoje.

Taigi atiduodu raiškos erdvę Jūratei:

Pristatau knygą apie ribų nubrėžimą vaikams: Drawing the Line: Ten Steps to Constructive Discipline – and Achieving a Great Relationship with Your Kids (Michael J. Weiss, Sheldon H. Wagner, Susan Goldberg).

Kuo ji man patiko: knyga parašyta aiškiai, be didelių lyrinių ir teorinių nukrypimų. Ją lengvai skaičiau maitindama ar migdydama Svają. Tiek knygos ritmas, tiek siūlomų priemonių tempas yra greitas, todėl man tiko. Apskritai, pratimai labai praktiški, bet man labiausiai patiko knygos pabaigoje aprašyti keli konkretūs (ir man aktualiausi) problemų sprendimo pavyzdžiai: kovos su vaikais mašinoje, kovos prie pietų stalo, vaikų tarpusavio kovos, nesutarimai einant miegoti ir keletas kitų.
Taigi, dešimt žingsnelių į konstruktyvią discipliną, kuri padės jums ir jūsų vaikams geriau bendrauti ir padės jūsų vaikams tapti sėkmingais suaugusiais.

Pirmas žingsnis
Taisytinas elgesys: nuspręskite koks elgesys labiausiai trukdo jūsų šeimos gyvenimui ir jūsų santykiams su vaikais. Tai gali būti vaikų tarpusavio kovos, netinkamas bendravimo tonas arba netinkamas elgesys prekybos centre. Svarbu būti konkretiems. Pavyzdžiui, „Tomas manęs neklauso” yra labai abstrakti problema.

Antras žingsnis

Siektinas elgesys: nuspręskite kuo norite taisytiną elgesį pakeisti. Svarbu, kad ir siektinas elgesys būtų konkretus IR realus. Pavyzdžiui, jei Tomas netinkamai elgiasi prie stalo, ko jūs siekiate? Ar norite, kad Tomas paragautų visų patiekalų, esančių ant stalo? Ar norite, kad jis suvalgytų VISKĄ, kas yra jo lėkštėje? Ar norite, kad Tomas nešokinėtų nuo stalo, o sėdėtų su visais kartu, kol baigsis pietūs? Apie savo tikslą – tinkamą elgesį aiškiai informuokite vaiką paaiškindami kodėl toks elgesys yra reikalingas.

Trečias žingsnis

Prioritetai: nuspręskite, nuo ko pradėti. Kuris elgesys vaikui ir jums labiausiai trukdo? Kuris elgesys yra lengviausiai ištaisomas?

Ketvirtas žingsnis

Išsiaiškinkit kur ir kada vyksta netinkamas elgesys. Dažniausiai tai visai paprasta – vaikai pešasi žaisdami, Tomas pabėga nuo mamos nuviliotas įdomių dalykų prekybos centre.

Penktas žingsnis

Sukurkite konfliktą: kur jūs nubrėšite ribas? Štai čia, man atrodo, yra šitos sistemos įdomumas – autoriai skatina tėvus savotiškai treniruotis. Tėvai turėtų sukurti konfliktinę situaciją tada, kai jiems yra tai patogu. Pavyzdžiui, jei problemos kyla parduotuvėje, nuvažiuokite į parduotuvę tuomet, kai jums to nebūtinai reikia, kai nesate pavargę, kai ten nebūna daug žmonių. Jei broliai pešasi, susodinkite juos kartu žaisti, kai jūs turite laiko ir jėgų žaisti kartu.

R.I.P. (angliškas sutrumpinimas, reiškiantis – ilsėkis ramybėje) – relating in peace (bendravimas taikiai). Autoriai siūlo naudoti tris pagrindines priemones brėžiant ribas:

* Apdovanojimas (rewarding)
* Ignoravimas (ignoring)
* Bausmė (penalizing)

Šios priemonės yra kaip ir informacija, reikalinga vaikui suprasti naująjį pasaulį, kurį jūs kuriate.

Apdovanojimas

Taigi, kokius apdovanojimus siūlo naudoti knygos autoriai?

* Dėmesys – dėmesys turi būti teikimas apdovanoti tinkamą elgesį. Labai dažnai tai, kad tėvai susinervina dėl netinkamo elgesio ir puola aiškintis su vaiku veikia kaip apdovanojimas už netinkamą elgesį. Autoriai teigia, kad vaikai elgesi netinkamai dažnai būtent tam, kad sulauktų tėvų dėmesio. Reaguodami – net jei ta reakcija yra šaukimas, piktas aiškinimasis – tėvai apdovanoja vaikus ir skatina netinkamą elgesį.
* Materialūs apdovanojimai: lipdukai, maži saldumynai, maistas…
* Veikla: darymas kažko, ką jūsų vaikas mėgsta.

Bėda ta, kad apdovanoti teigiamą elgesį yra daug sunkiau, nei pastebėti neigiamą elgesį. Pastebėti teigiamą elgesį yra labai svarbu, nes tik tada mes galime formuoti tinkamą vaikų elgesį. Autoriai siūlo stebėti vaikus atidžiai, ypač rizikingose situacijose, ir apdovanoti vaikus minutei prieš jiems elgiantis netinkamai. Pvz.: prekybos centre Lina vaikšto šalia jūsų. Kai jau jaučiate, kad ji pavargo ir pradeda dairytis į šonus, pagirkite ją: Lina, tu labai šauniai elgiesi šiandien prekybos centre. Man labai padeda tavo gražus elgesys. Ačiū. Galite paskatinti tokį elgesį mini dovana. Taip, autoriai siūlo naudoti saldumynus (mažomis porcijomis) kaip gero elgesio skatinimą, bet TIK ypatingose situacijose (pavyzdžiui, viešose vietose, kur vaikams yra labai daug pagundų).

Ignoravimas

Jei netinkamą elgesį įsivaizduotume kaip ugnį, reagavimas į tą elgesį tiesiog įpila aliejaus į tą ugnį, bausmė tą ugnį užgesina, o ignoravimas leidžiai ugniai pačiai užgesti. Ignoruodami, nekreipdami dėmesio į vaiko elgesį, jūs iš esmės leidžiate vaikui suprasti, kad tas elgesys yra netinkamas, jis neveikia. Pavyzdžiui, dvimetė Violeta, kažko norėdama klykia. Tėvai nekreipia dėmesio į klykimą, o tiesiog pasako – Violeta, pasakyk ko nori žodžiais. Ir toliau tęsia ką darę, lyg klykimo nebūtų buvę. Jeigu tai neveikia, tėvai gali elgtis griežčiau. Violetai pradėjus klykti, tėvai pasako – pasakyk ko nori žodžiais. Jei ji toliau klykia, tėvai apsisuka ir nueina tolyn (taip bausdami). Ignoravimas yra naudinga taktika, jei vaiko elgesys ypatingai netrukdo, arba jeigu tėvai yra labai užsiėmę. Ignoruoti reikia atsargiai – tik tuomet, jei tai yra vaikui saugu.

Bausmė

Dažniausiai siūloma bausmė šioje knygoje yra trumpa pertraukėlė (time out). Itin trumpos pertraukėlės (keletos sekundžių) suteikia vaikui galimybę pasitaisyti. Autoriai teigia, kad ilgesnės pertraukėlės netenka prasmės, kadangi vaikai pamiršta už ką yra nubausti ir pasitaisyti gali tik kitą kartą iškilus panašiai situacijai.
Baudžiant, svarbiausia yra tinkamas laikas. Nekartokite grasinimų (jeigu dar nesusirinksi daiktų, tai…). Į netinkamą elgesį reikia reaguoti iš karto. Autoriai siūlo nesuteikti ir taip priimtų trijų perspėjimų (jei elgesys yra netinkamas, tai netinkamas, o ne netinkamas po trijų kartų…).

Tinkama reakcija

Reaguodami į netinkamą elgesį, laikykitės šių nuorodų:

* Reaguokite iš karto
* Kalbėkite mažiau, o ne daugiau
* Naudokite tinkamą intonaciją – jei sakote kažką griežto, sakykite griežtai
* Neklauskite, o naudokite teiginius: vietoj to, kad sakytumėt „Tomai, ar nori susitvarkyti žaislus?”, sakykite „Tomai, dabar laikas tvarkytis žaislus.” Jei jau klausite Tomo nuomonės, ką darysite, jei jis sakys „ne, nenoriu”? Turite atsirinkti, kurie dalykai yra atviri deryboms, o kurie ne. Pavyzdžiui, vaikas gali norėti arba nenorėti kalbėti su močiute telefonu. Tai atvira deryboms. Tačiau dalintis žaislais su broliu/seserim yra privaloma. Todėl tai ne prašymas, o teiginys – taisyklė.
* Prieikite arčiau – bendraudami su vaikais, prieikite arčiau ir, geriausiai, nusileiskite iki vaikų akių lygio. Tuomet išvengsite rėkimo, ir netinkamo autokratiško elgesio. Priėjimas prie vaiko duoda jam/jai suprasti, kad jūs tikrai rimtai žiūrite į jo elgesį, o ne šiaip sau rėkaujate iš kito kambario galo.

Aštuntas žingsnis

Nubrėžkite ribas: sukurkite konfliktą ir nustatykite laiką, kuomet „treniruositės”. Jums gali tekti nubrėžti ribas po penkiolika minučių kasdieną, kartą per savaitę apsiperkant, arba kas vakarą… Viskas priklauso nuo jūsų šeimos situacijos. Kitoje dalyje aprašysiu kelias konkrečias situacijas, kuriose autoriai pritaikė savo mokymus.

Devintas žingsnis

Mažinkite bausmes. Jei bandėte vaikus išmokyti gražiai elgtis mašinoje, pradžioje sustabdydavot mašiną tik prasidėjus netinkamam elgesiui. Palaipsniui, sustojimų turėtų mažėti ir jums turėtų užtekti perspėjimo. Palaipsniui reikia mažinti ir apdovanojimus. Kai tinkamas elgesys mašinoje taps normaliu reiškiniu, nebus reikalo tokio elgesio apdovanoti.

Dešimtas žingsnis

Kas toliau? Dabar laikas imtis kito problematiško elgesio.