„Vaikystės sodas“

Pagalbos
vaikui centras

„Vaikystės sodas“
Kontaktai
„Vaikystės sodas“

Visi įrašai

Ką reikėtų žinoti prieš priimant auklę
2013 04 10

Daugeliui dar visai neseniai atrodė normalu, jei pasamdę kaimynę vaikelio prižiūrėti, sumokame jai į kišenę ir jokiais mokesčiais valstybei nesirūpiname. O ką – visi taip darė. Tik viena kita rimtesnė auklė turėjo verslo liudijimą. Tačiau reikalai pasikeitė. Už „nelegalią” auklę gresia baudos.

Visame pasaulyje įprasta su aukle sudaryti tėvų ir auklės santykius reglamentuojančią sutartį – taip tėvai tampa darbdaviu, o auklė – darbuotoju. Mūsų krašte tokios sutartys dar labai retos, daugeliui žmonių atrodo jas sudėtinga sudaryti, kiti laiko tai brangiai kainuojančiu reikalu.
Tačiau jau yra tokių auklių, kurios nori socialinių garantijų, ir yra pilietiškų tėvų, kurie nori, kad viskas būtų teisėta. Šiandien už darbo santykių neįforminimą gresia baudos. Jei auklė, su kuria jus sies darbo santykiai, bus pagauta dirbanti nelegaliai pirmąkart, jums (kaip nelegaliai dirbančio darbuotojo darbdaviui) grės nuo 3000 iki 10 000 litų bauda, o jei pakartotinai – bauda gali siekti  ir 20 000. Tiesa, savo vaiko auklės darbdaviu nebūtinai privalote būti jūs patys – juo gali būti ir kiti asmenys (pvz., jei jums dėl kažkokių priežasčių patogiau, kad darbdaviu būtų seneliai ar kiti žmonės). Tačiau jūs privalote būti nurodytas kaip paslaugos gavėjas. Beje, jūs net išėjęs vaiko priežiūros atostogų galite tapti darbdaviu, o pašalpa dėl to nenukentės.

Patarnavimo sutarties labirintai
Su aukle gali būti sudaroma patarnavimo sutartis. Tai darbo sutartis, kuria darbuotojas (šiuo atveju – auklė) įsipareigoja teikti darbdaviui asmenines namų ūkio paslaugas, o darbdavys (juo gali būti tik fizinis asmuo) – mokėti darbuotojui darbo užmokestį, užtikrinti saugias ir sveikas darbo sąlygas, vykdyti kitus sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Apie sudarytą patarnavimo sutartį darbdavys privalo informuoti „Sodrą”. Šios sutarties pavyzdinę formą galite surasti interneto svetainėje www.lrs.lt. Taigi nors daugeliui nepatyrusių paprastų žmonių atrodo labai sudėtinga sudaryti „tikrą” darbo sutartį, iš tikro tai yra ganėtinai paprasta.
Kaip ir kitose sutartyse, šioje turi būti numatytos privalomos sutarties sąlygos, tokios kaip darbdavys, darbuotojas, darbo vieta, darbo funkcijos, darbo laikas, užmokestis. Dėl šių sąlygų nesusitarus sutartis laikoma nesudaryta. Tačiau skirtingai nei dirbantiems pagal darbo sutartį, dirbantiems pagal patarnavimo sutartį gali būti taikoma suminė darbo laiko apskaita, tai reiškia, kad auklė nebūtinai privalo dirbti kiekvieną dieną ir vienodą valandų skaičių, o tarkime, vieną dieną – tris valandas, kitą – septynias ir pan. Taip pat jos darbo laikas gali būti žymimas kitaip nei Vyriausybės patvirtintos pavyzdinės formos darbo laiko apskaitos žiniaraštyje. Neprivalomas ir darbo pažymėjimas. Abiem šalims pageidaujant, galima susitarti ir dėl papildomų sąlygų, pavyzdžiui, apgyvendinimo pas darbdavį, maitinimo sąlygų.

Verslo liudijimas –  ir metams, ir dienai
Mūsų teisės aktai taip pat leidžia samdyti asmenį, turintį verslo liudijimą. Jį galima įsigyti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje. Verslo liudijimo kaina priklauso nuo miesto, kuriame auklė ketina dirbti – kiekvienoje savivaldybėje ji būna skirtinga ir kasmet gali keistis (tarkime, Vilniuje ji gerokai didesnė nei Kaune). Kai kurių miestų savivaldybės taiko lengvatas pensininkams, studentams.
Jei auklė ketina dirbti tik, pavyzdžiui, kelias dienas, savaitę ar mėnesį, nebūtina įsigyti metinį verslo liudijimą. Norėdami sužinoti, kiek jis kainuos, metinę verslo liudijimo sumą reikėtų padalyti iš metų dienų skaičiaus (365) ir padauginti iš norimų dirbti dienų skaičiaus. Šiuo atveju tarp darbuotojo ir darbdavio sudaroma ne darbo, bet civilinė sutartis (atlygintinų paslaugų teikimas ar kt.). Ji reikalinga tam, kad galėtumėte surašyti tiek savo, tiek ir auklės teises ir pareigas. Antraip įrodyti, kad kažkuri šalis nesilaikė susitarimo, gali būti sunku. Sutartis gali būti surašyta ranka. Kad ji įsigaliotų, joje privalu įrašyti datą, abiejų šalių duomenis ir pasirašyti. Registruoti tokios sutarties niekur nereikia.
Jeigu jūs su aukle pasirašysite civilinę sutartį, ir auklė nebus įsigijusi verslo liudijimo arba nebus įregistravusi individualios veiklos, už tokį pažeidimą jai bus skiriama bauda iki 1000 litų.

Socialinės garantijos
Be jokios abejonės, auklei naudingiau sudaryti patarnavimo sutartį. Mat tik oficialiai pagal darbo sutartį dirbantys darbuotojai gali būti tikri, kad susirgę jie gaus nedarbingumo pašalpą („biuletenį” – kurį jiems apmokės iš dalies „Sodra”, iš dalies – jūs pats), turės teisę į apmokamas atostogas (kurias apmokate jūs), išėję vaiko priežiūros atostogų gaus motinystės (tėvystės) pašalpą, o sulaukę pensinio amžiaus bus sukaupę reikiamą stažą pensijai gauti.
Dirbantys su verslo liudijimu, deja, tokiomis socialinėmis garantijomis pasigirti negali. Nors jie ir gaus bazinę pensiją, ir turės galimybę nemokamai lankytis poliklinikoje ar gydytis ligoninėje, bet nei nedarbingumo, nei motinystės (tėvystės) pašalpos jie negaus.
Kas naudingiau tėvams? Na, mokesčių našta tikrai bus mažesnė antruoju atveju, atsakomybė taip pat.

Priėmimas į darbą, atleidimas iš jo
Jeigu žmogų priimate į darbą pasirašę patarnavimo sutartį, galėsite būti tikri, kad būtent šis asmuo ir bus jūsų vaiko auklė. Kas kita, jei pasamdysite žmogų, dirbantį su verslo liudijimu. Mat jūs samdysite ne patį žmogų, o pirksite jo paslaugą, kurią atlikti šis asmuo galės paprašyti ir dar kito asmens. Ir taip elgdamasis jis jokio pažeidimo nepadarys. Beje, jūs nebūtinai auklę turite priimti pusmečiui ar metams. Galite sutartį sudaryti ir mėnesiui. Tačiau turime jus įspėti – terminuotą sutartį su tuo pačiu asmeniu, ją pratęsdami, galite sudaryti tris kartus – vėliau ji taps nebeterminuota (ji tokia taps ir tuo atveju, jei termino dieną jos nenutrauksite, tad būkite atidūs, nenorėdami vėliau turėti problemos). Paskutinį terminą numatykite būtent tą, kai esate nutarę su aukle atsisveikinti (pvz., tada, kai numatomas vaiko išėjimas į darželį).
O ką daryti, jei auklė, tarkime, pastoja, ir jai reikia išsaugoti darbo vietą? Tokiu atveju sutartis išlieka terminuota, tačiau auklė turi socialines garantijas. Sutartį galėsite nutraukti auklei grįžus iš vaiko priežiūros atostogų.
Atleisti iš darbo su verslo liudijimu dirbantį asmenį, jei nebus jo kaltės, taip pat nebus lengva. Todėl siūlytume neskubėti tokio asmens įdarbinti ilgam laikui – per porą mėnesių turėtų paaiškėti, ar tinkate ir patinkate vieni kitiems.
Priėmę auklę pagal patarnavimo sutartį (neterminuotą) galite joje numatyti kelis mėnesius trunkantį (bet negali trukti ilgiau nei tris mėnesius) išbandomąjį terminą. Jo metu galėsite atleisti auklę, net jei ir nebus jos kaltės, tik turėsite ją įspėti prieš tris dienas. Pasibaigus bandomajam laikotarpiui auklė galės išeiti iš darbo savo noru (jus įspėjusi prieš keturiolika dienų), abiejų šalių susitarimu ir esant jos kaltei, kurią privalėsite įrodyti. 

Kuo naudinga auklių agentūra?
Dažniausiai šių paslaugų prireikia todėl, kad kartais nedrįstame plačiau pasidomėti auklės asmeniu, nes lyg ir nepatogu… Tuomet gali padėti trečio asmens – auklių agentūros įsikišimas. Auklių agentūra yra ne kas kita, o personalo parinkimo firma. Tokiu būdu dažnas darbdavys ieško sau tinkamų darbuotojų. Žinoma, galutinį sprendimą priimsite jūs patys.
Ieškotis auklės per agentūrą yra patikimiau. Atranką atliekantys žmonės tą yra darę ne kartą ir ne du.  Agentūra naudojasi specialiomis metodikomis, atliekami psichologiniai testai. Ne paskutinėj vietoj ir būsimos darbuotojos tvarkingumas, mandagumas, punktualumas ar kitos asmeninės savybės, kurios išryškėja ne iš testo, o pabendravus su pačiu žmogumi. Tad  tėvai dar sutaupo ir nemažai laiko. Pasirodo, iš auklėmis norinčių dirbti moterų atrenkama vos 20 proc., iš kurių konkrečiai šeimai tinkamų būna dar mažiau – vos kelios.  Į agentūrą besikreipiantieji užpildo išsamią anketą, joje nurodo vaiko amžių, poreikius, pageidaujamą auklės darbo laiką, norimus atlikti darbus, siūlomą auklei atlyginimą.
Asmens duomenų surinkimas. Šiais laikais, kai darbo knygelės, kuriose būtų įrašai apie jūsų buvusias ir esamas darbovietes, tapo atgyvena, pašniukštinėti apie būsimos auklytės karjeros vingius tikrai nepavyks – valdiškoms institucijoms ir paprastiems žmonėms informaciją apie asmenį teikti draudžia Asmens apsaugos įstatymas. O juk rūpi… Gal auklė darbus keičia dažniau nei jūs batus, o gal jos biografijoje yra atleidimas už vagystę arba ji serga kokia nors užkrečiama liga. Žinoma, visada galite paprašyti, kad šis žmogus pats jums pateiktų pažymą apie buvusias darbovietes (tokią pažymą asmuo, atvykęs su asmens dokumentu, gali gauti „Sodroje”), arba sveikatos pažymą, patvirtinančią, kad šis žmogus yra sveikas ir dirbti šį darbą gali. Taigi šiuos duomenis galite surinkti ir jūs patys. Tačiau retas išdrįs tai daryti – juk žmogus gali įsižeisti, pamanyti, kad juo nepasitikite. O štai agentūrai jokių negražu ar nepatogu nėra. Ji reikalauja senų darbo knygučių, iš kurių gauna nemažai informacijos. Svarbūs ir gyvenamosios vietos registracijos dokumentai, ar žmogus yra susituokęs, net tai, kaip dažnai keliauja.
Sutarties sudarymas. Dar vienas agentūros pranašumas – nereikės pernelyg smarkiai įsitraukti į sutarties su aukle sudarymo teisines vingrybes. Jums bus pasiūlyta tipinė sutartis, kurios punktus, jei pageidausite, galėsite pakeisti arba papildyti.

Kiek  tai kainuos? Tiesa, šios paslaugos jums nemažai kainuos. Kiek – sužinosite paskambinę į konkrečią auklių agentūrą. Paprastai imamas auklės parinkimo mokestis (600-1000 Lt). O jei mokėsite dar ir nedidelį kasmėnesinį mokestį agentūrai, galėsite būti ramūs, kad per atostogas ar auklei susirgus neliksite be vaiką prižiūrinčio asmens – agentūra parūpins kitą žmogų.
■ Jei turite nusižiūrėję auklę patys, tačiau nesate dėl jos tikri, taip pat galite kreiptis į auklių agentūrą, kuri testų pagalba nustatys jos patikimumą ir tinkamumą jūsų šeimai. Tokias paslaugas teikiančių agentūrų vadovai tikina, kad toks testavimo patikimumas siekia net 95 proc. O ir kainuotų gerokai pigiau, nei rinktumėtės auklę iš agentūros siūlomų. Pavyzdžiui, auklių agentūroje „Mama ir auklė” vieno asmens testavimas kainuos 150 Lt.

Nėra nieko savaime suprantamo
Susiradote žmogų, vieni kitiems patikote, susitarėte dėl užmokesčio ir pasirašėte sutartį. Tačiau dar ilgai gali nuolat išlįsti visokių dalykų, jei neaptarėte jų iš pat pradžių. Mat auklė – ne aiškiaregė. Gal ji mielai elgtųsi taip, kaip norėtumėte, bet jai šito tiesiog niekas nesakė! 
Derėtų iš anksto aptarti svarbiausius dalykus, kad po to išvengtumėte nemalonių nesusipratimų. Nieko, išskyrus saugumą, nėra savaime suprantamo.
Ir visai nesvarbu, ar jūs sudarysite su aukle patarnavimo sutartį, ar ji dirbs su verslo liudijimu – šiuos susitarimus galite surašyti sutartyje kaip papildomas sąlygas. Kai kurie mažiau oficialūs dalykai (pvz., kokiu oru vesti (nevesti) į lauką, sūpuoti (nesūpuoti) migdant) galbūt ir nepaklius į  oficialią sutartį, tačiau surašyti juos vis tiek reikėtų, kad vėliau nebūtų dėl ko ginčytis. Žinokite, kad bet koks dviem egzemplioriais surašytas ir abiejų šalių pasirašytas susitarimas jau yra dokumentas.

Konfidencialumas. Jūs turite teisę paprašyti, tiksliau – reikalauti, kad niekam nebūtų atskleista informacija nei apie mažylį, nei apie jus, nei apie jūsų namus.
● Darbo laikas. Tvirtai fiksuokite, kada auklė turėtų ateiti į darbą ir kada iš jo galės išeiti. Jei pageidausite, kad ji retkarčiais dirbtų viršvalandžius arba vyktų kartu su jumis atostogų, nepamirškite ir to aptarti. Kaip ir to, ar auklė retkarčiais galės paprašyti laisvo pusdienio, pavyzdžiui, prireikus nueiti pas gydytoją ar susitvarkyti kitus skubius reikalus.
Darbo užmokestis. Atlyginimas auklei turi būti mokamas sutartu laiku. Suma gali priklausyti nuo jūsų susitarimo – už valandas, savaitę ar mėnesį. Paprastai valandinė auklytė kainuoja brangiau, nei ta, kuri dirbą visą dieną. Nepamirškite aptarti ir viršvalandžių klausimo. Arba tų atvejų, kai auklė suserga, į ligos patalą atgula mažylis, o jūs patys norite likti jo prižiūrėti.
Maistas. Čia jau jūsų susitarimo reikalas, ar auklė gali drąsiai varstyti jūsų šaldytuvo duris, ar ne. Galite pasiūlyti jai neštis savo maistą, kurį pas jus tik pasišildys. O galite susitarti ir tai, kad auklė valgys tai, ką gamins mažyliui.  
Papildomi darbai. Pagrindinė auklės pareiga – rūpintis mažyliu ir sutvarkyti jo kambarį ar  buvimo zoną, tiksliau – palikti namus tokius, kokius ir surado. Dėl papildomų darbų (kambarių tvarkymo, drabužių skalbimo ar lyginimo, maisto visai šeimai gaminimo) turėtų būti deramasi atskirai.

Kad neliktų vietos interpretacijai
Režimas. Nurodykite, kokio režimo pageidaujate: kada mažylį guldyti, kada maitinti, kada vesti į lauką. Jei manote, kad auklė turi visa tai žinoti, smarkiai klystate – žiūrėdama į jus jūsų minčių ji tikrai neperskaitys. Pavyzdžiui, vieniems tėvams labai svarbu, kad mažylis kuo daugiau laiko praleistų kieme, net jei spaudžia šaltukas ar lynoja, o kiti tėvai įsitikinę, kad į lauką reikia eiti tik šviečiant saulei.
Maitinimas. Aptarkite, kieno pareiga gaminti maistą. Kiek ir ką jūsų vaikas valgys, ko jis valgyti negali, pavyzdžiui, dėl alergijos. Jei nenorite, kad užkandžiautų tarp pagrindinių maitinimų arba valgytų tik vaisius, apie tai taip pat nepamirškite pasakyti. Būtinai aptarkite, kaip auklei elgtis, jei vaikas nevalgo – ar žūtbūt mėginti jam įsiūlyti, ar nebūtinai. Jei namie yra vyresnių vaikų, turi būti susitarta, ar auklė turi gaminti jiems, ar turi pasirūpinti, kad jie pavalgytų ir pan.
Veikla. Išreikškite savo lūkesčius, kaip norėtumėte, kad prabėgtų jūsų atžalos diena. Jeigu norite, kad vaikas kaskart eitų tik į parką, o ne sėdėtų kiemo smėlio dėžėje, tą taip pat reiktų pasakyti. Ar vaikui galima kartais įjungti filmukus, ar televizoriaus iš viso negalima jungti. Priklausomai nuo vaiko amžiaus, kokius darbelius jis su aukle darys, kaip dažnai skaitys knygeles, eis pažaisti su kitais vaikais.
Tvarka. Nuspręskite, ar auklės pareiga tik sutvarkyti mažylio išmėtytus daiktus, ar dar ir išskalbti jo suteptus drabužėlius. Ar ji turi išplauti tik vaiko dubenėlį, ar dar ir puodą, kuriame virė maistas, nuvalyti vyryklę. Gali būti ir taip, kad auklės nuomone, ji pasitarnaus, jei radusi laisvo laiko patvarkys namus, o jums priešingai – visai nesinori, kad svetimas žmogus kištųsi į jūsų buitį.
Laikas, kai vaikas miega. Pasikalbėkite, ką tuo metu norėtų veikti auklė ir ar tai jums priimtina. Ar ji gali tyliai žiūrėti televizorių, kalbėti telefonu, ar jūs ne prieš, jei ji išsitrinktų vonioje galvą, o gal tuo metu galėtų atbėgti užkąsti jos pradinukas sūnus? Jei jums atrodo nesaugu, jei auklė prisnūs kartu šalia mažylio – taip ir pasakykite. Galite išreikšti ir nenorą, kad ji atsigultų ant jūsų lovos.
Ligos. Nepamirškite aptarti ir to, kaip bus elgiamasi vaikui susirgus – kas liks su juo, girdys jam vaistus, darys inhaliacijas, dės kompresus.
Meilė. Nesijuokite, bet nemažai žmonių aptaria ir šį subtilų niuansą. Pavyzdžiui, mama nepageidauja, kad auklė myluotų ir bučiuotų vaiką, nori, kad juos sietų tik šilta draugystė. Tuomet sutariama, kokio atstumo auklei laikytis. Pavyzdžiui, jei jūs kūdikį migdydama sūpuojate, auklė galėtų tiesiog pasėdėti prie mažylio lovytės. Arba ji turi nuplauti vaikui uodegą, bet jo nemaudyti, nes tai – jūsų ritualas.

Straipsnis spausdintas „Mažylio“ žurnale
Photo by pohly, www.flickr.com