„Vaikystės sodas“

Pagalbos
vaikui centras

„Vaikystės sodas“
Kontaktai
„Vaikystės sodas“

Visi įrašai

Ir kas per velns ta tėvystė yr? Dr.Phil tyrimas (2003).
2010 03 19
2003 rudenį Dr.Phil apklausė 20 031 tėvus, kurie atsakė į jo užduotus klausimus. Į klausimus atsakė įvairių demografinių grupių atstovai: įvairaus amžiaus, socio-ekonominės padėties, išsilavinimo, auginantys vieną ir daugiau vaikų, iš įvairių šeimų (susituokusių, nesusituokusių, išsiskyrusių) ir t.t. ir pan. Žodžiu, respondentai iš tiesų atstovavo „TĖVŲ” grupę. Norėčiau jums pateikti atsakymus į keletą klausimų…
1. Ką labiausiai norite žinoti apie tėvystę?
Kaip pasirinkti veiksmingas bausmes 34%
Kaip padėti vaikui mokytis 28%
Kaip auklėti 18%
Kaip skiepyti vertybes 17%
Kaip ugdyti pasitikėjimą savimi 10%
2. Kokias klaidas padarėte (darote) kaip tėvas/motina?
Esu per daug nuolaidus ir per daug savo vaiką saugau 30%
Išlieju savo neigiamas emocijas ant vaikų 13%
Esu per griežtas 12%

3. Kokias vaiko miegojimo problemas įvardintumėte?
Sunkus atprati(ni)mas miegoti su tėvais 29%
Negebėjimas išmiegoti visą naktį 20%
Šlapinimasis į lovą 8%
4. Kam sunkiausiai randate laiko?
Bendravimui 32%
Artimo ryšio užmezgimui 28%
Laiko kartu leidimui 11%
5. 48 % respondentų mano, kad jų tėvai per daug iš jų tikėjosi, todėl jie išaugo keliantys sau per didelius reikalavimus ir perfekcionistai.
6. 50 % respondentų mano, kad jų tėvai buvo per daug autokratiški, todėl ir jie – patys tapę tėvais – išgyvena depresiją.
7. 53% teigia, kad, tapę tėvais, turėjo daug ką paaukoti ir dėl to jaučia nusivylimą.
8. 40 % teigia, kad, jeigu būtų žinoję, kaip tai yra sunku, nebūtų susilaukę vaikų.
9. Didžiausios problemos „maišytoms” šeimoms (t.y., kur susituokia tėvai iš ankstesnių santykių jau turintys vaikų):
1. Auklėjimas
2. Konfliktų sprendimas
3. Atsakomybės pasidalinimas
4. Jausmas, kad esi visiškai atsakingas už vaiko auginimą
5. Vaidmenų ir autoritetų nustatymas

10. Didžiausios tėvų baimės:
1. Klausimai apie seksą
2. Vertybių perteikimas šiuolaikiniame pasaulyje
3. Konfliktai su partneriu dėl vaikų auginimo
11. Trys svarbiausi tikslai:
1. Užauginti savimi pasitikinčius vaikus
2. Užauginti vaikus, gebančius atsispirti pagundoms
3. Susikalbėti su vaikais, kad jie girdėtų ir klausytų
12. Paauglių tėvams svarbiausia, kaip išmokyti vaiką atsispirti bendraamžių spaudimui.
13. Pagrindinės problemos, kur tėvai norėtų gauti daugiau patarimų:
1. Ką daryti, kad vaikai klausytų (tėvų)
2. Ką daryti, kad vaikai gerbtų (tėvus)
3. Ką daryti, kad vaikai gerbtų šeimos vertybes
14. Didžiausios sveikatos problemos:
1. Dieta / svoris 47%
2. Narkotikai / alkoholis 30%
3. Seksas 11%
4. Psichologinės problemos/ligos 12%
15. Su didžiausiomis problemomis susiduriama:
1. Mokykloje 28%
2. Elgesio problemos 19%
3. Pasitikėjimas savimi  (jo trūkumas) 17%
16. Kokios didžiausios emocinės problemos auginant vaikus?
1. Pakantumas stresui 32%
2. Tikslų išsikėlimas 14%
3. Depresija 14%
4. Aiškinimasis, kas kaltas 15%
5. Fobijos 9%
17. Didžiausios elgesio problemos:
1. Nekreipia dėmesio 34%
2. Lepinimas 14%
3. Pykčio priepuoliai 7%
4. Savitvardos praradimas 10%
5. Atsikalbinėjimas 10%
18. Kokias savo tėvystės stiliaus bėdas mato tėvai:
Per daug autokratiškas 50%
Per mažai supratingas 49%
Per daug leidžiantis 22%
Keliantis per didelius reikalavimus 48%
Per daug religingas 20%
Per daug savanaudiškas 25%
Psichologškai nestabilus 39%
Per daug „įsikibęs” taisyklių 30%
Aš tai noriu pastebėti, kad – nors rezultatai ir įdomūs – tačiau patys klausimai man nelabai patiko. Pavyzdžiui, kur „didžiausios elgesio problemos”, tai vienos – tėvų, o kitos – vaikų elgesio. Na, ir šiaip nemažai tokių netikslumų/neaiškumų. Tik tiek, kad vis vien įdomu 🙂
Nustebau, kad daugiausiai tėvų norėjo daugiau info apie veiksmingas bausmes, kad 53% tėvų jaučiasi per daug paaukoję dėl vaikų, o 40% net nebūtų jų turėję, jei būtų žinoję, ką tai reiškia… Dar atkreipiau dėmesį, kad per daug atsakymų einanti linija yra „pasitikėjimas savimi” (jo nebuvimas, jo ugdymas ir pan.) Net neabejoju, kad tokių šio tinklaraščio skaitytojų arba nėra, arba jų labai nedaug, bet, apklausus 20 031 tėvus (iš įvairių sluoksnių, įvairaus išsilavinimo  ir pan.), iš tiesų galima kalbėti apie „bendrą masę”.
Kaip į šiuo klausimus atsakytumėte jūs? Kam pritariate? Kam nepritariate?
Nuotrauka: SuziJane „The Family on Easter Sunday”