„Vaikystės sodas“

Pagalbos
vaikui centras

„Vaikystės sodas“
Kontaktai
„Vaikystės sodas“

Visi įrašai

Berniukų ir mergaičių matematika: rezultatai iš 86 valstybių.
2012 01 20

Gruodžio mėnesį buvo paskelbti tyrimo, apėmusio 86 valstybes, rezultatai. Jie parodė, kad:

– vyrų ir moterų matematiniai gebėjimai nėra lemti biologinių skirtumų;

– skirtumą lemia socialiniai faktoriai ir – jeigu įvardintumėme tiksliau – visuomenės požiūris į moterį;

– berniukams ir mergaitėms matematika sekasi geriau tose šalyse, kuriose moterų ir vyrų lygybė yra labiau pažengusi;

– kuo moteris/mama yra labiau išsilavinusi, tuo geresni jos vaikų matematikos rezultatai;

– vienos lyties klasės (kai mokosi vien berniukai arba vien mergaitės) jokios reikšmės neturi, t.y. vaikams nepradeda geriau sektis matematika, jei lytys yra atskiriamos.

Ką mokslininkai siūlo daryti?

– įdarbinti daugiau profesionalių matematikos pedagogų;

– sumažinti vaikų, gyvenančių skurde, skaičių;

– užtikrinti lyčių lygybę.

Tuomet, anot jų, visi vaikai turės lygias galimybes.

Ir noriu priminti dar vieną tyrimą, atliktą JAV mokslininkų (neabejoju, kad rastumėte paieškoję): mokslininkai atsitiktiniu atrankos būdu ėmė dvi klases vaikų; vienoje klasėje esančioms mergaitėms sakė, kad jos – puikios matematikės; kitos klasės berniukams buvo sakoma, kad jų žodynas labai turtingas, kalba sklandi ir t.t. Po kelerių metų tos mergaitės atlikdavo matematikos užduotis taip, kad nebuvo joms lygių, o berniukų kalbos užduočių kokybė buvo tokia, kokios niekas nesitikėjo vien todėl, kad vaikai buvo giriami. Apie tą tyrimą buvo daug kalbėta vien dėl to, kad jis įrodė, jog visi tie svaičiojimai apie tai, kad berniukams geriau sekasi matematika, yra netiesa. Ir aš suprantu, kad galite rašyti, jog man puikiai sekėsi matematika, o mano klasiokams daug prasčiau, bet bendra mąstysena yra ta, kad berniukams matematika sekasi geriau, nei mergaitėms, ir to priežastis – biologiniai skirtumai. Ką gi, džiaugiamės, kad gyvename XXI amžiuje, kai apie tai drąsiai kalbama ir vis daugiau žmonių tokiems teiginiams nori priešintis.

Nuotrauka: numbering mechanism by artnoose