„Vaikystės sodas“

Pagalbos
vaikui centras

„Vaikystės sodas“
Kontaktai
„Vaikystės sodas“

Visi įrašai

„Aš ne dramblys!” ir kitos įdomybės.
2009 08 10

 

Morta dabar labai daug kalba. Ir taip kalba, kad mes laikomės nesijuokę. Todėl dabar dažniausiai girdimas žodis mūsų namuose: „Baik!” (žinoma, palydimas ITIN tūžmingu žvilgsniu!) Kad būčiau iš tiesų objektyvi, turiu pasakyti, kad dabar dažniausiai girdimi DU žodžiai: Mortos „Baik!” ir Gertrūdos „Dar!” 😀

O Morta tai kalba BE SUSTOJIMO. Žinoma, to nepamatysite, jei šiek tiek laiko nepraleisite su ja – jai BŪTINA apsiprasti, nes šiaip prie nepažįstamų žmonių ji yra iš tiesų drovi. Ji tiek kalba, kad man kartais norisi pasakyti: Mortule, tššš… Nes iš tiesų jau kartais net nebegirdžiu, ką ji sako 😀

Be to, kad ji labai daug čiauška, jos čiauškėjimas – neįsivaizduojamo įdomumo. Žinoma, mums, tėveliams 😀

a) Vakar migdau Gertrūdą. Lauke krykščia Morta, nes Gabrieliaus sesė ją supa…aukštaiiii! Gertrūda – kaskart, kai Morta sukrykščia – atsimerkia, tačiau po kelių kartų, matyt, pripranta ir jau visai minga… Ir staiga: BAM,  BAM, BAM žingsniai laiptais, atlapojamos kambario durys ir įsiveržia Mortulė, sakydama, kad jai reikia pasiimti megztuką. Aš jai sakau: pupa, juk yra megztukų apačioje. Ji tarsi manęs neišgirdusi eina link savo komodos, pasilenkia…Ir tada aš sakau: „Nelipk laiptais kaip dramblys, kai miega Gertrūda, gerai?” Morta sustingsta. Pasuka galvą į mane, primerkia akis ir piktai sako: „AŠ – NE DRAMBLYS!” Demonstratyviai apsisuka ir eina iš kambario. Pavymui (vos tramdydama juoką) sakau: „Megztuką pasiimk, juk atėjai jo”. Morta atsisuka AUKŠTAIII iškėlusi galvą, kresteli plaukus ir rėžia: „Nereikia!” Ir uždaro paskui save duris. Aš taip tramdau juoką, kad vėl pažadinu Gertrūdą 🙂

b) Šįryt kepu blynus. Mergaitės valgo kambaryje. Ateina Morta ir sako:

– Man atrodo, kad Gertrūda jau nebenori blynų.

– Kodėl?

– Nes ji tik šaukia „Dar!”, o po to ima ir į mane meta 😀 ….Bet nieko…Sutvarkysim, ane?

Ir tokių dialogų kasdien – dešimtys. Širdis dainuoja stebėti, kaip auga mažas žmogutis…