LEAN „Vaikystės sode“

Parašyta 2017 Lapkričio 13 d.

Nuo 2016 m. birželio Vaikystės sodas įgyvendina Europos regioninės plėtros fondo bendrai finansuojamą projektą Inovatyvaus vadybos metodo LEAN diegimas UBA Vaikystės sode.  Projekto tikslas - įdiegti vadybos metodą LEAN, kurio pagrindinė funkcija nuolatinis tobulėjimas ir nereikalingų veiklų ir jų pasekoje atsirandančių nuostolių šalinimas.

Vadybos metodo LEAN siūlomi įrankiai leido pagerinti darbų organizavimo ir savikontrolės, problemų sprendimo bei veiklos tobulinimo, įmonės susirinkimų organizavimo ir valdymo, administracijos veiklos organizavimo procesus, kurie prisidėjo prie įmonės veiklos efektyvumo ir teikiamų paslaugų kokybės gerinimo. Šio projekto metu buvo atrinkti ir apmokyti Vaikystės sododarbuotojai, kurie projekto metu ir jam pasibaigus skleidžia vadybos metodo LEAN diegimo metu įgytas žinias ir ugdo savo kolegas. Bendras projekto biudžetas 16 500 Eur, kurio pusę (8 250 Eur) sudaro Europos regioninės plėtros fondo finansavimas.

2017 m. lapkričio 9 d. Vaikystės sodo atstovės Aistė Kotryna Ribokaitė ir Teodora Varanavičiūtė, kartu su šio projekto LEAN konsultantu Tadu Žibūda konferencijoje LEAN Lietuva dalinosi patirtimi, kaip sekėsi jaukintis LEAN Vaikystės sode

 

PASIMATUOK SODELĮ